ლომბარდი

სესხები

ფილიალები

სათაო ოფისი:

ქ. თბილისი, მ. გელოვანის 2, 5 სრთ, ოთახი 8 ("რადიო ფორტუნას" შენობა გაგარინის დაღმართზე)

 


View GN capital in a larger map

 

 


 

ფილიალი:

 ქ. თბილისი, რუსთავი, ავტობაზრობის ტერიტორია, მე3 და მე-5 სექტორს შორის ავტო პაპას შენობა


View GN Capital in a larger map
ვალუტის კურსი
ოქროს შეფასება

500 - 20 GEL

583 - 35 GEL

750 - 40 GEL

917 - 50 GEL

958 - 57 GEL

კალკულატორი
დაფარვის ტიპი
წლიური პროცენტი
სესხის ოდენობა
სესხის ხანგრძლივობა