ლომბარდი

სესხები

ოქროს ლომბარდი

ოქროს ლომბარდი - თვეში 3%, % გადახდა 30 დღეში ერთხელ, წინსწრებით დაფარვის საკომისო 0%. ღირებულების მაღალი შეფასება.


ვალუტის კურსი
ოქროს შეფასება

500 - 20 GEL

583 - 35 GEL

750 - 40 GEL

917 - 50 GEL

958 - 57 GEL

კალკულატორი
დაფარვის ტიპი
წლიური პროცენტი
სესხის ოდენობა
სესხის ხანგრძლივობა