ლომბარდი

სესხები

ჩვენი მისია

შპს „ჯიენ კაპიტალის“ მიზანია მცირე და საშუალო მეწარმეების / ფიზიკური პირების დაფინანსება მათი სოციალური კეთილდღეობის გასაუმჯობესებლად და ქვეყანაში ბიზნესის განსავითარებლად. ჯიენ კაპიტალის მისიაა ადვილად ხელმისაწვდომი, მრავალფეროვანი, სწრაფი და მაღალხარისხიანი ფინანსური მომსახურების შეთავაზება საქართველოს მოსახლეობისთვის.

კომპანიის მიზანია ფინანსურად მდგრადი, მაღალგანვითარებული, პროფესიონალებით დაკომპლექტებული და კლიენტებზე ორიენტირებული ფინანსური კომპანიის შექმნა, რომელიც დაიცავს ოპტიმალურ ბალანსს და გახდება ერთ-ერთი წამყვანი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია საქართველოში. ამ მისიისა და მიზნების ფარგლებში კომპანიის სტრატეგია გულისხმობს კლიენტებზე ორიენტირებული ფართო სპექტრის ფინანსური კომპანიის ჩამოყალიბებას მთელს საქართველოში

 

ვალუტის კურსი
ოქროს შეფასება

500 - 20 GEL

583 - 35 GEL

750 - 40 GEL

917 - 50 GEL

958 - 57 GEL

კალკულატორი
დაფარვის ტიპი
წლიური პროცენტი
სესხის ოდენობა
სესხის ხანგრძლივობა