ლომბარდი

სესხები

პროდუქტები

ოქროს ლომბარდი - თვეში 3%, % გადახდა 30 დღეში ერთხელ, წინსწრებით დაფარვის საკომისო 0%. ღირებულების მაღალი შეფასება.

 

ავტომობილის ლომბარდი - ფასდება ავტომობილი საბაზრო ღირებულებით და გაიცემა სესხი საბაზრო ღირებულების 30-50%. ასევე ავტომობილის დაზღვევა ხდება სურვილისამებრ. თვიური საპროცენტო განაკვეთი 5%. ტარების უფლებით, გადაფორმების გარეშე.  გაჩერების შემთხვევაში 4% დაზღვევის გარეშე. ვადა 1-12 თვემდე, გადახდის გრაფიკი - თავისუფალი. წინსწრების დაფარვის საკომისიო 0%. მომსახურების საკომისიო 0%. სესხი გაიცემა 30 წუთში.

   ჩვენი კომპანია დაგეხმარებათ ასე ავტომობილის განვადებით ყიდვაში, განბაჟების ხარჯების ანაზღაურებაში და სხვა თქვენთვის საჭირო ოპერაციის განხორციელებაში რაც კავშირშია ავტომობილთან.

 

იპოთეკური ლომბარდი - ფასდება უძრავი ქონება და გაიცემა სესხი საბაზრო ღირებულების მაქს. 40% თანხაში მაქსიმუმ 50 000 ლარი  ან შესაბამისად ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით აშშ დოლარში. თვიური საპროცენტო განაკვეთი 2.5%-3%, ვადა 1-36 თვემდე. გადახდის გრაფიკი - თავისუფალი. მომსახურების საკომისიო 1,6%.

 

იპოთეკური სესხი - სესხი რომელიც უზრუნველყოფილია უძრავი ქონების გირავნობით და რომლის მიზნობრიობაც არის უძრავი ქონების შეძენა ან რემონტი. თანხა მაქსიმუმ 50 000 ლარი. მოითხოვება შემოსავლების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.

პროცენტი განისაზგვრება: 2% დან 2,5%–მდე

 

 

ვალუტის კურსი
ოქროს შეფასება

500 - 20 GEL

583 - 35 GEL

750 - 40 GEL

917 - 50 GEL

958 - 57 GEL

კალკულატორი
დაფარვის ტიპი
წლიური პროცენტი
სესხის ოდენობა
სესხის ხანგრძლივობა